Oferta - lepszy start

Idź do spisu treści

Menu główne

Oferta

W Naszej ofercie na pewno znajdziecie Państwo coś dla siebie. W szczególności zajmujemy się opracowywaniem tekstów wzorcowych oraz udzielaniem korepetycji.

Specjalizujemy się zatem w:

 • pisaniu i  korekcie prac:


-  licencjackich;
-  inżynierskich;
-  magisterskich;
-  doktorskich;

 • w pisaniu pozostałych tekstów, w tym m.in.: prac   zaliczeniowych,   referatów,   recenzji,   streszczeń,   artykułów,   esejów, rozprawek, prezentacji, przemówień itp.;

 •  pomocy w  wyborze tematu pracy – od wybrania tematu, sporządzenia planu pracy po sporządzenie proponowanej bibliografii, itp.;

 •  sporządzaniu planów oraz  konspektów prac;

 •  opracowaniu metodologii badań własnych;

 •  przygotowywaniu narzędzi badawczych, np. kwestionariusza, ankiety lub wywiadu;

 •  prowadzeniu badań i  opracowaniu ich wyników;

 •  edytowaniu pracy tak, by  odpowiadała wymogom formalnym;

 •  sporządzaniu przypisów do   już gotowych prac;

 •  prezentacjach multimedialnych;

 •  opracowaniu pytań egzaminacyjnych;

 •  poprawianiu (niwelowaniu) plagiatu;


a także w wielu innych dziedzinach w odpowiedzi na indywidualne potrzeby każdego Klienta.


 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego